140.000

– Má đùm động cơ cho xe đạp điện
– Bao gồm nguyên bộ cụm thắng đùm tốt
– Dành cho xe điện chạy bánh căm
– Giá bền phải chăng , chất lượng và uy tín đặt lên hàng đầu

Quà tặng

Hotline 0888.9888.03
0888988803